• /'lʌki/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đỏ, gặp may, may mắn, gặp vận may, hạnh phúc
  you are a lucky dog!
  anh vận đỏ thật!
  lucky beggar!; lucky bargee!
  (thông tục) thằng cha vận đỏ thật!
  Đem lại may mắn, đem lại kết quả tốt, mang điềm lành
  a lucky day
  một ngày may mắn
  May mà đúng, may mà được
  a lucky guess
  một câu đoán may mà đúng
  to thank one's lucky star
  cảm thấy mình may mắn
  you should be so lucky
  có thể điều mong ước của anh sẽ không thành
  To strike (it) lucky
  Gặp may

  Danh từ, (từ lóng)

  To cut ( make) one's lucky chuồn, tẩu, chạy trốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X