• Cơ khí & công trình

    mối ren thô

    Giải thích EN: A screw thread not conforming to any standard thread. Giải thích VN: Là vít ren không khớp với các mối ren thông thường.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X