• /'eni/

  Thông dụng

  Tính từ

  Một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi)
  have you any book(s)?
  anh có quyển sách nào không?
  Tuyệt không, không tí nào (ý phủ định)
  I haven't any penny
  tôi tuyệt không có đồng xu nào
  to prevent any casualty
  tránh không bị thương tổn
  Bất cứ (ý khẳng định)
  at any time
  vào bất cứ lúc nào
  you may ask any person about it
  anh có thể hỏi bất cứ người nào về việc ấy

  Đại từ

  Một, một người nào đó, một vật nào đó (trong câu hỏi)
  is there any of them there?
  có ai trong bọn họ ở đây không?
  Không chút gì, không đứa nào (ý phủ định)
  I cannot find any of them
  tôi không tìm thấy một đứa nào trong bọn chúng
  Bất cứ vật gì, bất cứ ai (ý khẳng định))
  choose any of these books
  anh có thể chọn bất cứ quyển nào trong những quyển sách này

  Phó từ

  Một chút nào, một tí nào (trong câu phủ định, câu hỏi dạng so sánh)
  is that any better?
  cái đó có khá hơn chút nào không?
  I can't speak any plainer
  tôi không thể nói rõ hơn được nữa
  Hoàn toàn
  it did not matter any
  vấn đề hoàn toàn không đáng kể; việc hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì

  Cấu trúc từ

  sb isn't having any
  người nào chẳng thèm quan tâm (chẳng thèm hé môi)
  any more, anymore
  không.... nữa
  they cannot see you any more
  họ không thể gặp anh nữa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bất kỳ

  Giải thích VN: Ví dụ: bấy kỳ ai.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X