• Giao thông & vận tải

  tốc độ truyền (số liệu)

  Xây dựng

  tốc độ truyền

  Toán & tin

  tốc độ baud

  Giải thích VN: Số lượng lần thay đổi về trạng thái điện cực đại có thể xảy ra mỗi giây, trong một mạch truyền thông.///Theo định ước truyền thông RS- 232 C, 300 baud thường tương đương với 300 bit mỗi giây ( bps), nhưng ở các tốc độ baud cao hơn thì số lượng bit được truyền đi trong mỗi giây thường bằng gấp đôi tốc độ baud, vì hai bit dữ liệu có thể được truyền đi trong mỗi lần thay đổi của trạng thái mạch.///Do đó, tốc độ truyền của các modem thường được biểu diễn theo bps.

  ABR (automaticbaud rate detection)
  sự dò tìm tốc độ baud tự động
  automatic baud rate detection (ABR)
  sự dò tìm tốc độ baud tự động
  tốc độ truyền

  Giải thích VN: Là số đo tốc độ truyền dữ liệu giữa máy tính và các thiết bị khác, đo bằng bit trên giây (bps).

  tốc độ truyền thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X