• Thông dụng

  Thành Ngữ

  be at one (with sb/sth)
  đồng ý (với ai/cái gì)

  Xem thêm one

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X