• Thông dụng

  Thành Ngữ

  be poles apart
  cách biệt nhau nhiều, không có điểm gì chung

  Xem thêm pole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X