• /poul/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Pole) người Ba lan
  Cực (của trái đất)
  north pole
  bắc cực
  south pole
  nam cực
  (vật lý) cực (nam châm, ắc quy)
  magnetic pole
  cực từ
  negative pole
  cực âm
  positive pole
  cực dương
  (nghĩa bóng) thái cực (quan điểm xung đột, đối lập nhau)
  Điểm cực (điểm tập trung sự chú ý...)
  Cái sào (để chống thuyền..), cọc (để căng lều..), cột (cờ..)
  a tent pole
  cái cọc lều
  flag pole
  cột cờ
  Con sào (đơn vị đo chiều dài (đất) = 5, 5 yat tức 5, 03 mét) (như) rod, perch
  Cọc, gọng (để phía trước xe, để buộc dây nối với ách ngựa)

  Ngoại động từ

  Đẩy bằng sào (thuyền..); cắm cột, chống bằng cột
  pole a punt up the river
  dùng sào chống thuyền đi ngược sông

  Cấu trúc từ

  under bare poles
  (hàng hải) không giương buồm
  Xơ xác dạc dài
  up the pole
  (từ lóng) lâm vào thế bí, lâm vào cảnh bế tắc
  Sai, sai lầm
  Mất trí, kỳ cục
  to be as wide as the poles apart
  Hoàn toàn đối lập nhau, hoàn toàn trái ngược nhau
  be poles apart
  cách biệt nhau nhiều, không có điểm gì chung


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cực, cực điểm, thanh văng, cọc

  Toán & tin

  cực, cực điểm
  pole at infinity
  cực ở vô tận
  pole of an analytic function
  (giải tích ) cực điểm của một hàm giải tích
  pole of a cirele
  cực của một vòng tròn
  pole and polar of a conic
  cực và cực tuyến của thiết diện cônic
  pole of integral
  cực của một tích phân
  pole of a line
  cực của một đường thẳng
  pole of order n.
  cực cấp n
  pole of a plane
  cực của một mặt phẳng
  celestial pole
  cực trái đất
  complex pole
  cực điểm phức
  multi-order pole
  cực bội
  multiple order pole
  cực bội
  simple pole
  (giải tích ) cực điểm đơn

  Xây dựng

  cột chống dàn giáo
  cột cọc
  cừ
  cực Bắc
  cực Nam
  mia ngắm mức (chắc địa)
  sào gỗ
  thanh gỗ

  Đo lường & điều khiển

  pon (đơn vị đo dài bằng 5,029m)

  Kỹ thuật chung

  cọc mốc
  cực (nam châm)
  cực điểm
  complex pole
  cực điểm phức
  pole of an analytic function
  cực điểm của một hàm giải tích
  pole of order of function
  cực điểm cấp (bậc) n của hàm số
  pole-zero configuration
  cấu hình điểm cực-điểm không
  pole-zero configuration
  phân bố điểm cực-điểm không
  principal part of a function at a pole
  phần chính của một hàm tại một cực điểm
  simple pole
  cực điểm đơn
  cực từ
  đầu nối ra
  điểm cực
  pole of force polygon
  điểm cực của đa giác lực
  pole-zero configuration
  cấu hình điểm cực-điểm không
  pole-zero configuration
  cấu tạo điểm cực- zero
  pole-zero configuration
  phân bố điểm cực-điểm không
  residue at a pole
  thặng dư tại một điểm cực
  điện cực
  exterior pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  external pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  internal pole dynamo
  máy phát điện cực trong
  internal pole generator
  máy phát điện cực trong
  penetration pole
  điện cực thăm dò
  pole pitch
  khoảng cách điện cực
  salient pole generator
  máy phát điện cực lồi
  salient-pole alternator
  máy phát điện cực lồi
  mia đo độ cao
  mia
  sào
  sào ngắm
  thước đo
  aligning pole
  thước đo xa
  leveling pole
  thước đo cao trình
  range pole
  thước đo toàn đạc
  thước mia

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X