• Thông dụng

  be through (with somebody/something)
  cắt đứt, chấm dứt (một tình bạn, thói quen..)
  He is through with drinking.
  Anh ta đã cai (hoặc bỏ) rượu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X