• /´bedid/

  Cơ khí & công trình

  đã rà (khớp)

  Xây dựng

  thành vỉa

  Kỹ thuật chung

  phân lớp
  bedded clay
  sét phân lớp
  bedded deposit
  trâm tích phân lớp
  bedded rock
  đá phân lớp
  bedded structure
  kiến trúc phân lớp
  cross bedded
  phân lớp xiên
  cross-bedded
  phân lớp xiên chéo
  non-bedded
  không phân lớp
  thinly bedded
  phân lớp mỏng
  thành lớp
  bedded rock
  đá thành lớp
  bedded vein
  mạch thành lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X