• /´bed¸said/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cạnh giường
  to sit (watch) at (by) someone's bedside
  trông nom chăm sóc ai bên giường bệnh
  to have a good bedside manner
  ân cần khéo léo đối với người bệnh (y tá, bác sĩ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X