• /´bi:¸lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường chim bay; đường thẳng trực tiếp
  to make a beeline for
  đi thẳng tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X