• /beiʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải len mộc

  Tính từ

  Màu be
  a beige carpet
  tấm thảm màu be


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, adjective
  biscuit , buff , caf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X