• /´belouz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Ống bễ; ống thổi
  Ống gió (đàn, đạp hơi)
  Phần xếp (của một số máy ảnh cho phép ống kính di động)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  áo xếp
  ống quạt (gió)

  Xây dựng

  bễ (thổi lò)
  hộp gói

  Kỹ thuật chung

  bễ
  bệ
  bễ thợ rèn
  bễ thổi lò
  hộp xếp
  ống gió
  ống xếp
  ống thổi
  bellows expansion piece
  thiết bị bù kiểu ống thổi
  ống thổi gió
  phao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X