• /bai´liηgwəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sử dụng hai thứ tiếng, thông thạo hai thứ tiếng, Song ngữ
  a bilingual document
  tài liệu song ngữ
  Canada is a bilingual nation (French and English languages)
  Canada là quốc gia sử dụng hai thứ tiếng ( Pháp và Anh ngữ)
  a bilingual encyclopedia
  bộ từ điển bách khoa song ngữ

  Danh từ

  Người nói hai thứ tiếng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bằng hai thứ tiếng
  song ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X