• Thông dụng

  Danh từ

  Chợ đen

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chợ đen

  Kinh tế

  chợ đen
  Chợ đen (Thị trường hàng lậu và dịch vụ bất hợp pháp)

  Giải thích VN: Chợ đen nổi lên khi thị trường tiêu thụ phát triển (consumer market-thị trường tiêu thụ nhiều hơn sản xuất) hàng cấm hay hàng hiếm. Thị trường chợ đen tăng trưởng mạnh trong nền kinh tế hoạch định và trong những giai đoạn khẩn cấp của quốc gia.

  thị trường đen
  thị trường song hành

  Chứng khoán

  Chợ đen
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X