• /'ʌndəgraund/

  Thông dụng

  Phó từ

  Dưới mặt đất, ngầm dưới đất
  Ở trong bí mật, đi vào bí mật, ẩn nấp; một cách kín đáo, một cách bí mật, một cách bất hợp pháp
  he went underground to avoid the police
  nó lặn (lẩn, rút vào bí mật) để tránh cảnh sát

  Tính từ

  Ngầm, ở dưới mặt đất
  (nghĩa bóng) kín, bí mật
  the underground resistance movement
  phong trào kháng chiến bí mật
  the underground press
  báo chí bí mật

  Danh từ

  ( the underground) mêtrô, xe điện ngầm (như) tube, subway
  ( the underground) tổ chức bí mật, hoạt động bí mật (nhất là (chính trị))
  work for the underground
  hoạt động cho phong trào bí mật
  Tầng đất cái; đất dưới thổ nhưỡng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đường ngầm đường hầm (dành cho khách bộ hành)

  Kỹ thuật chung

  ngầm
  casing of underground pipeline crossing
  vỏ bọc đường ống ngầm
  closed-type underground station
  ga điện ngầm kiểu kín
  column-type underground station
  ga xe điện ngầm kiểu cột
  construction servicing map with all underground pipelines
  bản đồ đường ống ngầm phục vụ thi công
  depression of underground water
  sự hạ áp nước ngầm
  depth of underground water bedding
  độ sâu của mực nước ngầm
  end underground station
  ga xe điện ngầm cuối
  karstic underground drainaway
  mạch lộ (nước) kacstơ ngầm
  low depth underground station
  ga xe điện ngầm đặt nông
  multidimensional underground station
  ga xe điện ngầm nhiều hướng
  natural resources of underground water
  trữ lượng tự nhiên của nước ngầm
  open-air underground station
  ga xe điện ngầm lộ thiên
  pillar-type underground station
  ga xe điện ngầm kiểu trụ
  rate of underground runoff
  môđun dòng chảy ngầm
  subsoil water, underground water
  nước ngầm
  surface of underground
  mực nước ngầm
  terminal underground station
  ga xe điện ngầm cuối
  underground air field
  căn cứ không quân ngầm
  underground antenna
  ăng ten ngầm
  underground approach passage
  hành lang dẫn ngầm
  underground basin
  bể ngầm
  underground bus
  đường xe buýt ngầm
  underground cable
  dây cáp ngầm
  underground cable railroad
  đường cáp ngầm
  underground cable railway
  đường cáp ngầm
  underground cabling
  sự đi cáp ngầm
  underground car park
  bãi đỗ xe ngầm
  underground casemate-type tank
  công sự ngầm dưới đất
  underground chamber
  khoang cáp ngầm
  underground cold storage
  thiết bị làm lạnh (đặt) ngầm
  underground conduit system
  hệ thống ống dẫn ngầm
  underground construction
  công trình ngầm
  underground construction
  sự xây dựng ngầm
  underground construction method
  phương pháp xây dựng ngầm
  underground construction site
  công trường xây dựng ngầm
  underground construction work
  công trình ngầm
  underground distribution
  mạng phân phối ngầm
  underground distribution
  phân phối điện ngầm
  underground drainage
  hệ thống tiêu nước ngầm
  underground drainage
  sự tiêu nước ngầm
  underground drainage
  vật tiêu nước ngầm
  underground duct
  ống dẫn cáp ngầm
  underground electric cable
  cáp tải điện ngầm
  underground flow
  dòng nước ngầm
  underground flue
  ống hơi đặt ngầm
  underground furnace
  lò ngầm
  underground garage
  gara ngầm
  underground gas storage
  kho hơi đốt ngầm dưới đất
  underground gas storage reservoir
  bể chứa khí ngầm
  underground grid
  lưới ngầm (cung cấp điện năng)
  underground highway
  đường ô tô ngầm
  underground hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện ngầm
  underground hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện ngầm
  underground hydroelectric project
  dự án thủy điện ngầm
  underground hydroelectric station
  trạm thủy điện ngầm
  underground irrigation
  tưới ngầm
  underground lake
  hồ ngầm
  underground laying
  sự đặt đường ống ngầm
  underground line
  dây dẫn ngầm dưới đất
  underground line
  đường cáp ngầm dưới đất
  underground line
  đường dây ngầm
  underground line
  đường ống ngầm
  underground line locator
  máy định vị ống ngầm
  underground line locator
  máy dò ống ngầm
  underground method of earth works
  phương pháp thi công ngầm công tác đất
  underground mining
  sự khai thác ngầm
  underground municipal facilities
  thiết bị ngầm dưới thành phố
  underground oil storage
  bể chứa dầu ngầm dưới đất
  underground parking
  khu đỗ xe ngầm
  underground parking
  bãi để xe ngầm
  underground penstock
  đường ống áp lực ngầm
  underground pipe
  đường ống ngầm
  underground pipeline
  đường ống ngầm
  underground pipeline
  đường ống ngầm dưới đất
  underground piping
  đường ống ngầm
  underground power house project
  dự án thủy điện có nhà năng lượng ngầm
  underground power plant
  nhà máy thủy điện ngầm
  underground power plant building
  trạm phát điện ngầm (dưới đất)
  underground power station
  nhà máy điện ngầm (dưới đất)
  underground power station
  trạm điện ngầm
  underground railway
  đường ngầm
  underground railway
  đường sắt ngầm
  underground railway
  đường tàu điện ngầm
  underground railway
  hầm tàu điện ngầm
  underground railway line
  đường tàu điện ngầm
  underground railway line
  tuyến tàu điện ngầm
  underground railway station
  ga tàu điện ngầm
  underground reservoir
  hồ ngầm
  underground residential distribution
  mạng cáp ngầm khu dân cư
  underground river
  sông ngầm
  underground roadway
  đường ngầm
  underground seepage face
  mặt và cửa dòng thấm ngầm
  underground seepage flow
  dòng thấm ngầm
  underground service
  mạng lưới dịch vụ ngầm
  underground service cable
  cáp ngầm
  underground shelter
  hầm trú ẩm ngầm
  underground single-phase cable
  cáp ngầm một pha
  underground station
  ga tàu điện ngầm
  underground station lobby
  gian chính chờ tàu điện ngầm
  underground station lobby
  sảnh chờ tàu điện ngầm
  underground storage
  kho ngầm (dưới đất)
  underground storage
  sự bảo quản ngầm
  underground storage
  sự tích trữ ngầm
  underground storage reservoir
  bể chứa ngầm
  underground storage reservoir
  hồ ngầm
  underground stream
  dòng nước ngầm
  underground structure
  công trình ngầm
  underground structures
  công trình ngầm
  underground survey
  sự đo vẽ đường ngầm
  underground tank
  bể chứa ngầm
  underground tank
  bể ngầm
  underground three-phase cable
  cáp ngầm ba pha
  underground train
  đoàn tàu điện ngầm
  underground tramway
  đường tàu điện ngầm
  underground trolley bus
  đường ô tô điện ngầm
  underground ventilation station
  trạm thông gió ngầm
  underground wastewater disposal
  sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)
  underground water
  nước ngầm
  underground water
  nước ngầm (dưới đất)
  underground water balance
  cân bằng (mức) nước ngầm
  underground water basin
  bể chứa nước ngầm
  underground water basin
  vùng nước ngầm
  underground water corrosion
  tính xâm thực của nước ngầm
  underground water distribution
  sự phân bố lực ngầm
  underground water flow
  dòng chảy nước ngầm
  underground water head
  cột áp nước ngầm
  underground water house
  nhà năng lượng ngầm
  underground water level
  cao độ nước ngầm
  underground water level
  mức nước ngầm (dưới đất)
  underground water nappe
  tầng nước ngầm
  underground water parting
  đường phân thủy nước ngầm
  underground water regime
  chế độ nước ngầm
  underground water resources
  tài nguyên nước ngầm
  underground water resources project
  dự án khai lợi tài nguyên nước ngầm
  underground water supply
  sự cấp nước ngầm
  underground work
  công tác (ngầm) dưới đất
  underground work
  công trình (ngầm) dưới đất
  underground works
  công trình ngầm
  usable reserves of underground water
  trữ lượng khai thác nước ngầm
  ngầm (dưới đất)
  underground casemate-type tank
  công sự ngầm dưới đất
  underground gas storage
  kho hơi đốt ngầm dưới đất
  underground line
  dây dẫn ngầm dưới đất
  underground line
  đường cáp ngầm dưới đất
  underground oil storage
  bể chứa dầu ngầm dưới đất
  underground pipeline
  đường ống ngầm dưới đất
  underground power plant building
  trạm phát điện ngầm (dưới đất)
  underground power station
  nhà máy điện ngầm (dưới đất)
  underground storage
  kho ngầm (dưới đất)
  underground water
  nước ngầm (dưới đất)
  underground water level
  mức nước ngầm (dưới đất)
  underground work
  công tác (ngầm) dưới đất
  underground work
  công trình (ngầm) dưới đất
  dưới đất
  emergency underground water flow
  dòng dưới đất dự phòng
  underground antenna
  ăng ten dưới đất
  underground cable
  cáp dưới đất
  underground cable
  dây cáp chôn dưới đất
  underground casemate-type tank
  cazemat dưới đất
  underground casemate-type tank
  công sự ngầm dưới đất
  underground corrosion
  ăn mòn dưới đất
  underground corrosion
  sự ăn mòn dưới đất
  underground dam
  bể nước dưới đất
  underground distribution
  phân phối điện dưới đất
  underground erosion
  sự xói dưới đất
  underground erosion
  sự xói lở dưới đất
  underground exploration
  sự thăm dò dưới đất
  underground flow
  dòng dưới đất
  underground furnace
  lò dưới đất
  underground gas storage
  kho hơi đốt ngầm dưới đất
  underground lake
  hồ dưới đất
  underground line
  dây dẫn ngầm dưới đất
  underground line
  đường cáp ngầm dưới đất
  underground line
  đường dưới đất
  underground oil storage
  bể chứa dầu ngầm dưới đất
  underground pipeline
  đường ống ngầm dưới đất
  underground pipeline crossing
  ống nối dưới đất
  underground piping
  đường ống dưới đát
  underground power plant building
  trạm phát điện ngầm (dưới đất)
  underground power station
  nhà máy điện ngầm (dưới đất)
  underground pumping station
  trạm bơm sâu (dưới đất)
  underground run-off
  dòng chảy thấm dưới đất
  underground seepage flow
  dòng thấm dưới đất
  underground storage
  kho ngầm (dưới đất)
  underground storage
  sự bảo quản dưới đất
  underground tank
  bể chứa dưới đất
  underground water
  nước dưới đất
  underground water
  nước ngầm (dưới đất)
  underground water level
  mức nước ngầm (dưới đất)
  underground water pressure
  áp lực nước dưới đất
  underground water regime
  chế độ nước dưới đất
  underground work
  công tác (ngầm) dưới đất
  underground work
  công trình (ngầm) dưới đất
  dưới mặt đất
  underground fire
  cháy dưới mặt đất
  underground labor
  lao động dưới mặt đất
  đường tàu điện ngầm
  đường xe điện ngầm
  lớp đất nằm dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X