• /´blæk¸aut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tắt đèn; sự tắt đèn tạm thời (trong thành phố)
  Cắt điện, cúp điện
  rolling blackout
  cắt điện luân phiên
  Sự tắt đèn hoàn toàn trên sân khấu (lúc đổi cảnh)
  Sự ngất trong giây lát, thoáng mất trí nhớ, thị giác (hoa mắt)
  Sự ỉm tin
  a blackout of news about the invassion
  ỉm tin cuộc xâm lăng
  Sự mất tín hiệu tạm thời (của điện đài)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự làm tối
  sự mất nguồn điện
  sự mất tín hiệu
  sự tắt nguồn

  Xây dựng

  tắt nguồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X