• Xây dựng

    hào nổ

    Giải thích EN: The process of using explosives as a part of trench excavation, as in laying pipelines. Giải thích VN: Một quá trình sử dụng chất nổ như một khâu của việc khai thác trong các đường ống nằm ngang.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X