• /trent∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nông nghiệp) rãnh, mương
  a trench for draining water
  mương tháo nước
  (quân sự) hào, hầm (trong chiến đấu)
  communication trench
  hào giao thông

  Ngoại động từ

  (nông nghiệp) đào rãnh, đào mương
  to trench a field for draining
  đào mương ở một đám ruộng để tháo nước
  (quân sự) đào hào, đào hầm
  Cày sâu (đem lớp đất ở dưới lên mặt)
  to trench a piece of ground
  cày sâu một đám đất
  (kiến trúc) bào xoi, bào rãnh
  to trench a board
  bào rãnh một tấm ván
  to trench along
  (quân sự) tiến lên bằng đường hào
  to trench upon
  lấn, xâm lấn
  to trench upon someone's land
  lấn đất của ai
  to trench upon someone's time
  lấn mất thì giờ của ai, làm mất thì giờ của ai
  Gần như là, gần đến, xấp xỉ
  his answer trenched upon insolence
  câu trả lời của hắn ta gần như là hỗn xược

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Rãnh, máng (nạp liệu)

  Cơ khí & công trình

  chân khay chống thấm (nền dập)
  tường chống thấm
  deep trench
  tường chống thấm sâu
  wing trench
  tường chống thấm cánh

  Xây dựng

  lỗ đào
  mương hẹp

  Điện

  khai mương

  Kỹ thuật chung

  hố móng
  đào rãnh
  trench digger
  máy đào rãnh
  trench excavator
  máy đào rãnh
  hầm
  hào
  hào biển sâu
  máng
  road trench formation
  đáy lòng máng
  trench excavation
  đào máng
  máng mương
  mương
  absorption trench
  mương thu
  trench excavator
  máy đào mương
  trench hoe
  máy đào mương
  trench method
  phương pháp đào mương
  trench sheeting
  sự ốp mương
  utility trench
  mương cung cấp
  rãnh
  cable trench
  rãnh (đặt) cáp
  cable trench
  rãnh đặt cáp
  drainage trench
  rãnh tiêu
  hillside trench beyond banquette
  rãnh ven con chạch
  open trench
  rãnh hở
  pilot trench
  rãnh dẫn
  pipe trench
  rãnh đặt ống
  trench bottom
  đáy rãnh
  trench digger
  máy đào rãnh
  trench excavation
  đào rãnh
  trench excavator
  máy đào rãnh
  trench excavator
  máy sẻ rãnh
  trench excavator
  máy xẻ rãnh
  trench hoe
  máy cạp rãnh
  trench landfill
  sự lấp đất rãnh
  utility trench
  rãnh dẫn
  ventilation trench
  rãnh thông gió
  sự nổ mìn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X