• Hóa học & vật liệu

    pha trộn dự trữ

    Giải thích EN: Any material used to compound petroleum products. Giải thích VN: Một vật liệu sử dụng để trộn các sản phẩm dầu mỏ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X