• /'blaindnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đui mù
  Sự mù quáng

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng mù
  colour blindness
  chứng mù sắc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X