• Toán & tin

  kiểm tra khối
  BCC (blockcheck character)
  ký tự kiểm tra khối
  block check character (BCC)
  ký tự kiểm tra khối
  block check procedure
  thủ tục kiểm tra khối
  intermediate block check
  sự kiểm tra khối trung gian
  intermediate block check character
  ký tự kiểm tra khối trung gian
  sự kiểm tra khối
  intermediate block check
  sự kiểm tra khối trung gian

  Điện tử & viễn thông

  kiểm tra ký tự khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X