• /bound/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có xương (dùng trong tính từ ghép)
  brittle-boned
  có xương giòn
  Được gỡ xương
  boned chicken
  gà giò gỡ xương
  Có mép xương (cổ áo sơ mi...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có xương
  big-boned animal
  động vật có xương lớn
  fine-boned animal
  động vật có xương nhỏ
  được gỡ xương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X