• /´bukiη/

  Kinh tế

  dành chỗ
  đặt chở
  đặt mua
  giữ chỗ
  sự giữ chỗ (trước)
  block booking
  sự giữ chỗ trước chung nhóm (phòng ở khách sạn ...)
  việc mua vé trước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X