• /in´geidʒmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hứa hẹn, sự ước hẹn, sự cam kết, sự ràng buộc, sự hứa hôn
  to keep one's engagements
  tôn trọng những lời cam kết của mình
  Sự hứa gặp
  a public engagement
  sự hứa nói chuyện với công chúng
  social engagements
  sự được mời mọc ở các cuộc chiêu đãi...
  Sự thuê mướn (người làm...), sự tuyển mộ
  Công việc làm (của người thư ký, người giúp việc...)
  (kỹ thuật) sự gài (số...)
  (quân sự) sự giao chiến; cuộc đánh nhau

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự ăn khớp, sự vào khớp, sự mắc vào (vấu), sự ôm(xích)

  Cơ khí & công trình

  sự bắt khớp

  Hóa học & vật liệu

  gài số (xe)

  Kỹ thuật chung

  cam kết
  sự ăn khớp
  tip engagement
  sự ăn khớp đỉnh
  tooth engagement
  sự ăn khớp (của) răng
  working engagement
  sự ăn khớp công việc
  sự khớp nối
  sự móc nối
  sự tiếp hợp
  sự vào khớp
  ước định

  Kinh tế

  cam kết
  sự hẹn gặp
  sự thuê mướn
  sự ước định
  tuyển dụng (nhân công)
  ước thúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X