• /bɔ´tænikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác botanic

  Như botanic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thực vật
  botanical name
  biển tên thực vật
  plants (botanical)
  cây (thực vật)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X