• /,ægri'kʌltʃərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nông nghiệp
  his company specializes in exporting agricultural products
  công ty của anh ta chuyên xuất khẩu nông sản (sản phẩm (nông nghiệp))

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nông nghiệp
  agricultural (pipe) drain
  đường ống thoát nước nông nghiệp
  agricultural (pipe) drain
  mương nông nghiệp
  agricultural area
  khu nông nghiệp
  agricultural atlas
  tập bản đồ nông nghiệp
  agricultural belt
  vành đai nông nghiệp
  agricultural buildings
  nhà (trong) nông nghiệp
  agricultural consumer of electricity
  phụ tải nông nghiệp
  agricultural engineer
  kỹ sư nông nghiệp
  agricultural engineer
  kỹ thuật nông nghiệp
  agricultural engineering
  kỹ thuật nông nghiệp
  agricultural equipment
  thiết bị nông nghiệp
  agricultural farm
  trang trại nông nghiệp
  agricultural geochemistry
  địa hóa nông nghiệp
  agricultural geology
  địa chất nông nghiệp
  agricultural investigation
  điều tra nông nghiệp
  agricultural land
  đất nông nghiệp
  agricultural lands
  đất nông nghiệp
  agricultural lime
  vôi dùng trong nông nghiệp
  agricultural pipe
  ống (dùng trong) nông nghiệp
  agricultural policy
  chính sách nông nghiệp
  agricultural production
  sản xuất nông nghiệp
  agricultural region
  miền nông nghiệp
  agricultural resources
  tài nguyên nông nghiệp
  agricultural settlement
  thị trấn nông nghiệp
  agricultural sewage farms
  khu tưới tiêu nông nghiệp
  agricultural shed
  nhà kho nông nghiệp
  agricultural town
  thị trấn nông nghiệp
  agricultural water requirement
  nhu cầu nước nông nghiệp
  agricultural zone
  vùng nông nghiệp
  suburban agricultural zone
  vùng nông nghiệp ngoại thành
  suburban agricultural zone
  vùng nông nghiệp ven đô

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X