• /ˈboʊldər/

  Thông dụng

  Cách viết khác bowlder

  Danh từ

  Tảng đá mòn
  (địa lý,địa chất) tảng lăn
  Đá cuội

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tảng lăn
  erratic boulder
  tảng lăn trôi
  tảng lăn (địa chất)

  Kỹ thuật chung

  đá cuội
  boulder soil
  đất lẫn đá cuội
  boulder wall
  tường đá cuội to
  đá tảng
  boulder clay
  sét lẫn đá tảng
  boulder soil
  đất lẫn đá tảng
  boulder stream
  dòng đá tảng
  boulder wall
  tường đá tảng
  drift boulder
  đá tảng băng cuốn
  erratic boulder
  đá tảng lang thang
  erratic boulder
  đá tảng rải rác
  scratched boulder
  đá tảng khía
  striated boulder
  đá tảng có sọc
  striated boulder
  đá tảng có vân
  sỏi

  Địa chất

  (hòn, cục) quá khổ, quá cỡ không hợp quy cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X