• /drift/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trôi giạt (tàu bè...); tình trạng bị lôi cuốn đi ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  under the drift of unforeseen events
  (nghĩa bóng) bị lôi cuốn bởi những biến cố bất ngờ
  Vật trôi giạt, vật bị cuốn đi (đám bụi mù, củi rều...); vật bị thổi thành đống (tuyết, cát...)
  (địa lý,địa chất) đất bồi, vật tích tụ (do gió, nước để lắng lại); trầm tích băng hà
  Lưới trôi, lưới kéo (để đánh cá mòi...) ( (cũng) drift net)
  Dòng chảy chậm
  Sự lệch; độ lệch của viên đạn bay
  (ngành mỏ) đường hầm ngang (tiếp theo mạch mỏ)
  Chỗ sông cạn lội qua được ( Nam phi)
  Cái đục; cái khoan; máy đột (đục lỗ ở kim loại)
  Thái độ lững lờ chờ đợi, thái độ thụ động, thái độ nằm ì, thái độ nước chảy bèo trôi
  the policy of drift
  chủ trương lập lờ, chủ trương không hoạt động gì cả
  Chiều hướng, khuynh hướng; xu thế tự nhiên; sự tiến triển
  Mục đích, ý định; ý nghĩa, nội dung
  the drift of a speech
  ý nghĩa của bài nói, nội dung của bài nói
  (pháp lý) sự tập trung vật nuôi để kiểm lại
  (vật lý) sự kéo theo
  electron drift
  sự kéo theo electron

  Nội động từ

  Trôi giạt, bị (gió, dòng nước...) cuốn đi
  to drift on shore
  trôi giạt vào bờ
  Chất đống lê (tuyết, cát... do gió thổi)
  Buông trôi, để mặc cho trôi đi; có thái độ thụ động, phó mặc cho số phận; trôi đi, trôi qua
  to let things drift
  để mặc cho sự việc trôi đi (muốn ra sao thì ra)
  be drifted in cinema as a set builder
  trôi nổi trong ngành điện ảnh trong vai trò là người dựng cảnh
  Theo chiều hướng, hướng theo (đích nào, chiều hướng nào)
  is that the way things are drifting?
  sự việc có phải là diễn biến theo chiều hướng đó không?

  Ngoại động từ

  Làm trôi giạt, cuốn đi (dòng nước)
  Thổi (tuyết, cát...) thành đống
  Phủ đầy (cánh đồng, mặt đường...) những đống cát, phủ đầy những đống tuyết
  Đục lỗ, đột lỗ, khoan rộng lỗ (miếng kim loại)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự trôi, sự rời, kéo theo
  frequency drift
  sự mất tần số
  sensitivity drift
  độ dịch chuyển nhạy
  voltage drift
  sự kéo theo thế hiệu
  zero drift
  (điều khiển học ) sự rời về không


  Xây dựng

  di chuyển [sự di chuyển]

  Cơ - Điện tử

  Cái đột, cái nêm, sự trôi dạt, sự sai lệch

  Cái đột, cái nêm, sự trôi dạt, sự sai lệch

  Hóa học & vật liệu

  giạt

  Ô tô

  sự trượt

  Giải thích VN: Là sự lướt hay trượt lệch đi của bánh xe.

  Kỹ thuật chung

  băng tích
  deposited drift
  băng tích tích đọng
  drift bed
  lớp băng tích
  shore drift
  băng tích bờ
  stratified drift
  băng tích phân tầng
  biến dạng dư
  cái đục
  dạt
  độ lệch
  drift compensation
  sự bù độ lệch
  độ trôi
  drift rate
  tốc độ trôi
  drift speed
  tốc độ trôi
  frequency drift
  độ trôi tần số
  registration drift
  độ trôi chỉnh cân
  short-term drift
  độ trôi ngắn hạn
  time drift
  độ trôi thời gian
  độ trôi dạt
  dòng chảy chậm
  dòng chảy trôi
  dòng trôi
  đột
  đột lỗ
  đục
  đục lỗ
  đục xảm
  lò dọc
  hầm lò
  mũi đột
  mũi đột rèn
  sự chuyển dịch
  sự dạt
  sự dời
  sự kéo theo
  electron drift
  sự kéo theo electron
  voltage drift
  sự kéo theo thế hiệu
  sự lệch
  gyro drift
  sự lệch con quay
  sự lệch hướng
  sự thăng giáng
  sự trôi
  continental drift
  sự trôi dạt lục địa
  crystal frequency drift
  sự trôi tần số tinh thể
  current drift
  sự trôi dòng
  drifting drift
  sự trôi dạt
  electron drift
  sự trôi electron
  frequency drift
  sự trôi tần số
  gain drift
  sự trôi độ tăng ích
  horizontal drift
  sự trôi ngang
  level drift
  sự trôi mức
  linear frequency drift
  sự trôi tần số tuyến tính
  longitudinal drift
  sự trôi lệch kinh tuyến
  longitudinal drift of the satellite
  sự trôi lệch kinh tuyến vệ tinh
  picture drift
  sự trôi hình
  satellite drift
  sự trôi dạt vệ tinh
  servo system drift
  sự trôi hệ trợ động (vô tuyến vũ trụ)
  voltage drift
  sự trôi điện áp
  sự trôi dạt
  continental drift
  sự trôi dạt lục địa
  satellite drift
  sự trôi dạt vệ tinh
  trôi dạt
  continental drift
  sự trôi dạt lục địa
  drift breccia
  dăm kết trôi dạt
  drift deposit
  trầm tích trôi dạt
  drift structure
  cấu trúc trôi dạt
  drift velocity
  vận tốc trôi dạt
  drifting drift
  sự trôi dạt
  satellite drift
  sự trôi dạt vệ tinh

  Địa chất

  lò dọc vỉa, đường lò, lò bằng, lò xuyên vỉa, lò dọc theo mạch quặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X