• /baundən/

  Thông dụng

  (từ cổ,nghĩa cổ) động tính từ quá khứ của .bind

  In bounden duty vì nhiệm vụ bắt buộc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  beholden , bound , indebted , obligated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X