• //in'detid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mắc nợ
  to be indebted to someone
  mắc nợ ai
  Mang ơn, đội ơn, hàm ơn
  I am greatly indebted to you for your kindness
  tôi rất đội ơn lòng tốt của ông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mắc nợ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  paid , settled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X