• /bi´houldən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chịu ơn
  I am much beholden to you for your kind help
  tôi chịu ơn anh nhiều về sự giúp đỡ của anh


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ingrateful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X