• (đổi hướng từ Braised)
  /breiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt om

  Ngoại động từ

  Om (thịt...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  om
  thịt om

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X