• /bra:ntʃt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phân cành; phân nhánh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  có nhánh

  Toán & tin

  được chia nhánh

  Kỹ thuật chung

  phân nhánh
  branched chain
  dãy phân nhánh
  branched chain
  mạch phân nhánh
  branched chain reaction
  phản ứng dây chuyền phân nhánh
  branched water-supply system
  mạng lưới cấp nước phân nhánh
  rẽ nhánh
  branched programmed instruction
  lệnh lập trình rẽ nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X