• Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) phần mạn tàu nổi trên mặt nước
  (hàng hải) toàn bộ súng ống ở một bên mạn tàu; sự nổ đồng loạt ở một bên mạn tàu;
  (nghĩa bóng) cuộc tấn công đồng loạt mãnh liệt; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chửi rủa một thôi một hồi; sự tố cáo dồn dập
  to give someone a broadside
  tấn công đồng loạt mãnh liệt vào ai
  Như broadsheet

  Điện lạnh

  phía mạn

  Kỹ thuật chung

  ngang
  broadside antenna
  dây trời bức xạ ngang
  broadside antenna
  ăng ten bức xạ ngang
  broadside antenna
  ăng ten hướng ngang
  broadside array
  giàn ăng ten hướng ngang
  phía bên

  Xây dựng

  phần mạn tàu (thuyền) nổi trên mặt nước, hướng một bên mạn tàu về cái gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X