• /ænˈtɛnə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều là .antennae

  Râu (của sâu bọ)
  ( radio) anten

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  anten
  umbrella antenna
  (kỹ thuật ) anten đo


  Kỹ thuật chung

  dây trời

  Giải thích VN: Phần phát hoặc thu các sóng vô tuyến.

  antenna fed out of phase
  dây trời lệch pha
  antenna noise temperature
  nhiệt độ của dây trời
  antenna system
  hệ thống dây trời
  antenna tracking system
  hệ thống theo dõi dây trời
  antifading antenna
  dây trời chống fađinh
  aperiodic antenna
  dây trời không dao động
  aperture antenna
  dây trời có độ mở
  array antenna
  dây trời mạng
  Beverage antenna
  dây trời Beverage
  blade antenna
  dây trời hình dao cạo
  blade antenna
  dây trời hình lưỡi lam
  bootlace lens antenna
  dây trời thấu kính dây giày
  broadside antenna
  dây trời bức xạ ngang
  built-in antenna
  dây trời lắp sẵn
  cigar antenna
  dây trời kết dạng
  cigar antenna
  dây trời xì-gà
  circularized polarized antenna
  dây trời phân cực (vòng) tròn
  collective antenna
  dây trời tập thể
  common antenna
  dây trời chung
  conical horn antenna
  dây trời loa hình nón
  conical spiral antenna
  dây trời hình nón xoắn ốc
  crossed loop antenna
  dây trời khung giao chéo
  curtain antenna
  dây trời màn che
  despin antenna
  dây trời chống quay
  diagnostic antenna
  dây trời nghiên cứu
  dielectric antenna
  dây trời điện môi
  directional antenna
  dây trời hướng tính
  directional array type of antenna
  dây trời mạng lưới hướng tính
  directional receiving antenna
  dây trời thu hướng
  directional scanning antenna
  dây trời quét hướng tính
  dual rhombic antenna
  dây trời hình thoi kép
  dual rhombic antenna
  dây trời hình trám kép
  dummy antenna
  dây trời giả
  earth-oriented satellite antenna
  dây trời hướng về trái đất
  economic standard antenna
  dây trời tiêu chuẩn kinh tế
  electronic scanning antenna
  dây trời quét điện tử
  electronically despin antenna
  dây trời chống quay điện từ
  ferrite antenna
  dây trời có ferit
  ferrite rod antenna
  dây trời thanh ferit
  half-wave antenna
  dây trời nửa sóng
  helical antenna
  dây trời hình xoắn ốc
  highly directional antenna
  dây trời hướng tính cao
  horizontally polarized antenna
  dây trời có phân cực ngang
  horn reflector antenna
  dây trời búp phản xạ
  ideal antenna
  dây trời lý thuyết
  ideal antenna
  dây trời lý tưởng
  individual antenna
  dây trời cá nhân
  inverted cone antenna
  dây trời hình nón lật ngược
  inverted cone type vertical antenna
  dây trời thẳng đứng hình nón lật ngược
  isotropic antenna
  dây trời đẳng hướng
  left-hand circular polarized antenna
  dây trời cực tròn theo tay trái
  lens antenna
  dây trời thấu kính
  linear antenna
  dây trời tuyến tính
  loaded antenna
  dây trời nạp
  loaded antenna
  dây trời tải
  log-periodic antenna
  dây trời log chu kỳ
  lossless antenna
  dây trời không mất
  low side-lobe antenna
  dây trời bức xạ thu hẹp
  measurement antenna
  dây trời đo
  microwave antenna
  dây trời có siêu tần
  minimum standard antenna
  dây trời tiêu chuẩn tối thiểu
  monopole antenna
  dây trời đơn cực
  monopole antenna
  dây trời một cực
  monopole vertically polarized antenna
  dây trời phân cực thẳng đứng
  multi-band antenna
  dây trời nhiều dải
  multi-beam antenna
  dây trời nhiều chùm
  narrow-beam satellite antenna
  dây trời có hướng hẹp
  offset dual reflector antenna
  dây trời có hai bộ phản xạ
  offset Gregorian antenna
  dây trời Gregory lệch tâm
  omni-directional antenna
  dây trời mọi hướng
  optical antenna
  dây trời quang học
  parabonic antenna
  dây trời parabôn
  pencil beam scanning antenna
  dây trời có chùm tia rất hẹp
  perfect vertical antenna
  dây trời hoàn hảo
  phase shaped antenna
  dây trời đồ thị
  phased array antenna
  dây trời mạng điều khiển pha
  polar mount type antenna
  dây trời có gọng phân cực
  quarter-wave whip antenna
  dây trời roi phân tử sóng
  quasi-omni directional antenna
  dây trời hầu như mọi hướng
  receiving antenna
  dây trời thu
  resonant antenna
  dây trời hòa mạch
  ring antenna
  dây trời vòng
  rod antenna
  dây trời cần
  rotatable antenna
  dây trời quay
  satellite receiving antenna
  dây trời từ vệ tinh
  satellite transmitting antenna
  dây trời phát tự vệ tinh
  scaled antenna
  dây trời thang
  self-supporting antenna
  dây trời tự mang
  short-wave transmitting antenna
  dây trời phát sóng ngắn
  slewed antenna
  dây trời lệch
  source antenna
  dây trời nguồn
  space-erectable antenna
  dây trời trong không gian
  standard antenna
  dây trời tiêu chuẩn
  station-station antenna
  dây trời trạm trái đất
  steerable antenna
  dây trời xoay hướng
  steerable receiving spot-beam antenna
  dây trời xoay được theo hướng bẹp
  stripline antenna
  dây trời đường sọc nhỏ
  stub antenna
  dây trời ngắn
  symmetrical linear antenna
  dây trời tuyến tính đối xứng
  terrestrial antenna
  dây trời trái đất
  terrestrial receiving antenna
  dây trời thu từ trái đất
  test antenna
  dây trời thử
  tracking antenna
  dây trời theo dõi
  transmit-receive antenna
  dây trời phát-thu
  transmitting antenna
  dây trời phát
  turnstile antenna
  dây trời múi khế
  ăng ten

  Giải thích VN: Phần phát hoặc thu các sóng vô tuyến.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X