• /´broukəridʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự môi giới
  Nghề môi giới

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  môi giới
  tiền hoa hồng

  Kinh tế

  hoa hồng môi giới
  exchange brokerage
  hoa hồng môi giới hối đoái
  nghề môi giới
  selling brokerage
  nghề môi giới bán cổ phiếu (của người môi giới)
  ship brokerage
  nghề môi giới tàu biển
  phí môi giới
  brokerage expenses
  chi phí môi giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X