• /bru´net/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đàn bà ngăm đen (thuộc nòi da trắng, song tóc đen hoặc nâu, mắt đen và nước da ngăm đen)

  Tính từ

  Ngăm đen (có tóc đen hoặc nâu, mắt đen và nước da ngăm đen)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  blond , blonde

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X