• Hóa học & vật liệu

  tháp bọt

  Giải thích EN: A bubble-cap plate distillation column. Giải thích VN: Một ống tạo bọt có đĩa lọc.

  tháp sục khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X