• Toán & tin

  nhóm bộ đệm

  Giải thích VN: Là một nhóm bộ nhớ hay vị trí thiết bị lưu trữ được sử dụng cho lưu trữ tạm thời, đặc biệt là cho quá trình truyền dữ liệu.

  Điện tử & viễn thông

  vũng đệm
  Group Buffer Pool (GBP)
  vũng đệm nhóm

  Kỹ thuật chung

  vùng đệm
  BPDTY (bufferpool directory)
  thư mục vùng đệm
  buffer pool directory
  thư mục vùng đệm
  Group Buffer Pool (GBP)
  vũng đệm nhóm
  PBCB (bufferpool control block)
  khối điều khiển vùng đệm

  Kinh tế

  cơ cấu điều tiết
  dự trữ đệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X