• /´bju:gl/

  Thông dụng

  Danh từ
  (thực vật học) cây hạ khô
  Hạt thuỷ tinh (giả làm hạt huyền, để trang sức ở áo)
  (quân sự) kèn
  (săn bắn) tù và
  Động từ
  (quân sự) thổi kèn
  (săn bắn) thổi tù và
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X