• /hɔ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sừng (trâu bò...); gạc hươu, nai...)
  Râu, anten (sâu bọ...), mào, lông (chim)
  (nghĩa bóng) sừng (tượng trưng cho sự cắm sừng chồng)
  Chất sừng
  comb made of horn
  lược làm bằng sừng
  Đồ dùng bằng sừng
  Tù và
  Còi (ô tô...)
  (âm nhạc) kèn cor
  Đe hai đầu nhọn
  Đầu nhọn trăng lưỡi liềm
  Mỏm (vịnh)
  Nhánh (sông)
  Cành (hoa...)
  between (on) the horns of a dilemma
  tiến không được mà lùi chẳng xong, tiến thoái lưỡng nan
  to draw in one's horns
  co vòi lại, bớt vênh váo
  horn of plenty
  sừng dê kết hoa quả (tượng trưng cho sự phong phú)
  to take the bull by the horns

  Xem bull

  Ngoại động từ

  Làm thành hình sừng, sửa thành hình sừng
  Cắt ngắn sừng, bẻ gãy sừng (súc vật...)
  Húc bằng sừng
  (từ cổ,nghĩa cổ) cắm sừng (chồng)

  Nội động từ

  To horn in dính vào, can thiệp vào

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  còi tín hiệu

  Hóa học & vật liệu

  tù và

  Ô tô

  còi (ô tô)
  còi ô tô
  còi xe

  Xây dựng

  cuốn loa
  đầu nhô ra
  đầu nhô thanh dọc cửa

  Giải thích EN: A jamb that extends above a door or window frame.Metallurgy. a component of resistance-welding equipment..

  Giải thích VN: Một thanh dọc cửa được mở rộng phía trên cửa ra vào hoặc cửa sổ. Trong ngành luyện kim: một bộ phận của thiết bị hàn điện trở.

  Y học

  sừng (trong cơ thể học)

  Kỹ thuật chung

  đe
  nhánh sông
  ăng ten hình sừng
  mỏm (vịnh)
  sừng

  Giải thích EN: Any of various structures or devices suggestive of an animal's horn..

  Giải thích VN: Bất cứ một cấu trúc nào hoặc thiết bị nào gợi nhớ đến sừng của một loại động vật.

  anterior horn
  sừng trước của tủy sống
  arcing horn
  sừng phóng điện
  coccygeal horn
  sừng xương cụt
  electromagnetic horn
  ăng ten hình sừng
  horn antenna
  ăng ten hình sừng
  horn gap
  khe phóng điện kiểu sừng
  horn gap
  khe phóng điện sừng
  horn gap
  sừng chống sét
  horn radiator
  ăng ten hình sừng
  horn-like blade
  lưỡi dao kiểu sừng
  horn-like knife
  lưỡi dao hình sừng
  pole horn
  sừng cực
  pole horn
  sừng cực từ

  Kinh tế

  sừng
  forming horn
  sừng được tạo thành
  horn shell
  vỏ sừng
  solder horn
  sừng hàn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X