• Thông dụng

  Thành Ngữ

  by and large
  nhìn chung, nói chung, rút cục

  Xem thêm by

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X