• Thông dụng

  Thành Ngữ

  by no stretch of the imagination
  dù suy diễn thế nào chăng nữa

  Xem thêm imagination

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X