• /i,mædʤi'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức tưởng tượng, trí tưởng tượng; sự tưởng tượng
  Điều tưởng tượng
  Khả năng hư cấu (trong (văn học))
  Khả năng sáng tạo
  to apply a method with imagination
  vận dụng sáng tạo một phương pháp
  imagination boggles at sth
  thật khó chấp nhận điều gì, thật không tưởng tượng nổi điều gì
  by no stretch of the imagination
  dù suy diễn thế nào chăng nữa


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X