• /kæ'kɔfəni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng lộn xộn chối tai; điệu nhạc chối tai (có nhiều âm thanh không hoà hợp với nhau)
  (ngôn ngữ học) âm hưởng xấu
  (âm nhạc) âm tạp
  (nghĩa bóng) sự không hoà hợp, sự không ăn khớp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  discord , harshness , noise , din

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X