• /´diskɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bất hoà; mối bất hoà, mối xích mích
  to sow discord
  gieo mối bất hoà
  Tiếng chói tai
  (âm nhạc) nốt nghịch tai

  Nội động từ

  ( + with, from) bất hoà với, xích mích với
  Chói tai, nghịch tai; không hợp âm (tiếng, âm...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X