• /´kædmiəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) catmi

  Chuyên ngành

  Y học

  một nguyên tố hóa học có ký hiệu Cd

  Điện

  catmi

  Giải thích VN: Kim loại trắng như bạc dùng để mạ hay làm tiếp điểm và chấu điện trong các mạch điện tử.

  nickel cadmium cell
  bình điện catmi niken

  Địa chất

  cađimin (nguyên tố hóa học có ký hiệu Cd)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X