• /nikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác nickelise

  ngoại động từ

  Mạ kền

  Danh từ

  Kền, niken
  nickel silver
  hợp kim của niken, kẽm và đồng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Kền, niken (Ni)

  Kền, niken (Ni)

  Hóa học & vật liệu

  nguyên tố hóa học (ký hiệu Ni)

  Xây dựng

  ni-ken

  Kỹ thuật chung

  shit
  niken
  cadmium-nickel cell
  ắcqui cađimi-niken
  cadmium-nickel storage battery
  ắcqui cađimi-niken
  cadmium-nickel storage battery
  ắcqui cadmi-niken
  chrome nickel steel
  thép niken crôm
  chrome-nickel steel
  thép crôm-niken
  copper nickel
  niken đồng
  electrolytic nickel
  niken điện phân
  ferro-nickel
  sắt niken
  high-nickel steel
  thép hàm lượng niken cao
  high-nickel steel
  thép niken
  iron-nickel
  hợp kim sắt-niken
  nickel alloy
  hợp kim niken
  nickel alloys
  các hợp kim của niken
  nickel alloys
  hợp kim niken
  nickel arsenide
  niken axenua
  nickel bath
  sự nhúng trong niken
  nickel cadmium (NiCad)
  niken-camit
  nickel cadmium battery
  ô tô acquy niken-cađini
  nickel cadmium battery
  pin niken-camit
  nickel cadmium cell
  bình điện catmi niken
  nickel carbonyl
  cacbonyl niken
  nickel chrome steel
  thép crom-niken
  nickel chrome steel
  thép niken crom
  nickel chromium steel
  thép crom-niken
  Nickel Metal Hydride (battery) (NIMH)
  Hỗn hợp Niken-kim loại (ắcqui)
  nickel mineral
  khoáng vật niken
  nickel ocher
  niken oxit dạng bột
  nickel ocher
  ocrơ niken
  nickel ore
  quặng niken
  nickel pan
  vỉa quặng niken
  nickel plated sheet
  tấm mạ niken
  nickel plated sheet iron
  tôn mạ niken
  nickel plating
  mạ niken
  nickel plating
  sự mạ niken
  nickel shot
  niken hạt
  nickel silver
  bạc niken
  nickel steel
  thép hàm lượng niken cao
  nickel titanium
  hợp kim titan-niken
  nickel used in the building trade
  niken dùng trong thương mại xây dựng
  nickel-brightening salt
  muối (để) mạ bóng niken
  nickel-cadmium battery
  ắcqui niken-cađimi
  nickel-cadmium battery
  pin trữ niken-cađimi
  nickel-cadmium storage cell
  ắcqui niken-cađimi
  nickel-cadmium storage cell
  pin trữ niken-cađimi
  nickel-chromium steel
  thép crôm-niken
  nickel-clad
  bọc niken
  nickel-clad
  được bọc niken
  nickel-clad
  mạ niken
  nickel-hydroxide
  niken hyđroxit
  nickel-iron battery
  ắcqui niken sắt
  nickel-iron battery
  ắcqui sắt-niken
  nickel-iron cell
  ắcqui niken-sắt
  nickel-iron storage battery
  ắcqui niken sắt
  nickel-metal hydride battery
  ắcqui niken-kim loại hyđrua
  nickel-plated
  mạ niken
  nickel-plating
  sự mạ niken
  nickel-plating salt
  muối (để) mạ niken
  nickel-zinc storage battery
  ắcqui niken kẽm
  sheet nickel
  lá niken
  mạ kền

  Kinh tế

  đồng 5 xu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X