• /kə´lɔ:rik/

  Thông dụng

  Cách viết khác calorific

  Tính từ

  (thuộc) calo, (thuộc) nhiệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) nhiệt; chất nóng

  Hóa học & vật liệu

  chất nóng

  Điện lạnh

  sự nhiệt phát quang

  Kỹ thuật chung

  nhiệt
  caloric conductibility
  độ dẫn nhiệt
  caloric conductibility
  độ khuếch tán nhiệt
  caloric conductibility
  tính dẫn nhiệt
  caloric content
  nhiệt hàm
  caloric content
  hàm lượng nhiệt
  caloric nystagmus
  rung giãn nhãn cầu do nhiệt
  caloric power
  công suất nhiệt
  caloric power
  hiệu suất nhiệt
  caloric radiation
  bức xạ nhiệt
  caloric unit
  đơn vị nhiệt
  caloric value
  đơn vị nhiệt
  caloric value
  giá trị nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X